Προϊόν του προγράμματος ελέγχου αποδόσεων και τήρησης στοιχείων γενεαλογίας είναι πρόβατα φυλής Φριζάρτα, αρσενικά και θηλυκά, ηλικίας από δύο (2) μηνών έως ενός έτους υψηλής γενετικής αξίας.

Επίσης, προϊόν του προγράμματος ελέγχου αποδόσεων και τήρησης στοιχείων γενεαλογίας είναι κριοί – βελτιωτές υψηλής γενετικής αξίας, ηλικίας δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών οι οποίοι συμμετείχαν στο σχήμα ελεγχόμενων και σχεδιασμένων οχειών του Συνεταιρισμού και οι οποίοι αντικαθίσταται στο εν λόγο σχήμα από νεαρότερους κριούς.

Κάθε ενδιαφερόμενος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προς πώληση ζώα μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με το Συνεταιρισμό.