Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Δυτικής Ελλάδας ιδρύθηκε το Μαιο του 2004, με πρωτοβουλία νέων ανθρώπων, από την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, κτηνοτρόφων στο κατά κύριο επάγγελμα, έπειτα από κοινή τους διαπίστωση  η ελληνική φυλή προβάτου Φριζάρτα, η οποία εντοπίζεται σε μεγάλη συχνότητα στη περιοχή, παρουσιάζει ιδιάτερο ενδιαφέρον ως προς τα παραγωγικά της χαρακτηρισιτκά και θα μπορούσε να οδηγήσει με την εφαρμογή ενός κατάλληλου συστήματος ελέγχου σε πολύ αποδοτικά συστήματα παραγωγής.

Βασικός στόχος του Συνεταιρισμού είναι η αύξηση της παραγωγικότητας των μονάδων, γεγονός που επιτυγχάνεται μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση των εκτροφέων και την παροχή σ’ αυτούς τεχνικής στήριξης, προκειμένου να βελτιώσουν την οργάνωση των μονάδων τους και να εισάγουν τεχνικούς εκσυγχρονισμούς, που θα τους επιτρέψουν να βελτιώσουν τους δείκτες αποτελεσματικότητας, τόσο για το γάλα όσο και για το κρέας.

Ο Συνεταιρισμός, με μέλη αγρότες – κτηνοτρόφους, που εκτρέφουν μόνο καθαρόαιμα πρόβατα της φυλής Φριζάρτα έχει έδρα στο Δήμο Στράτου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.