Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Link www.minagric.gr

ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.
Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος & Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.) – Link www.elog.gr

Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης
Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης – Link www.vri.gr

Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων – Link www.agrocert.gr