Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Δυτικής Ελλάδας, με το κατάλληλα εκπαιδευόμενο προσωπικό που απασχολεί, στηρίζει τεχνικά όλες τις συνεργαζόμενες εκτροφές για τον έλεγχο αποδόσεων του ζωικού κεφαλαίου, προφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια:

  1. Στον έλεγχο της γαλακτοπαραγωγής ανά μήνα, τη συμπλήρωση των καταστάσεων γαλακτοπαραγωγής, την καταχώρηση των στοιχείων και τη μεταφορά στον παραγωγό των πληροφοριών του ελέγχου.
  2. Στον έλεγχο αμελκτικότητας με επιτόπου αξιολόγηση του μαστού κατά την πρώτη φάση της γαλακτοπαραγωγής, την καταχώρηση των στοιχείων και τη μεταφορά στον παραγωγό των πληροφοριών του ελέγχου.
  3. Στον έλεγχο τωνποιοτικών χαρακτηριστηκών του γάλακτος με την διενέργεια ατομικών αναλύσεων ως προς την λιποπεριεκτηκότητα, την πρωτεινοπεριεκτηκότητα, τα ολικά στερέα, τη λακτόζη και τα σωματικά κύτταρα
  4. Έλεγχος ποιοτικών χαρακτηριστηκών γάλακτος: μετά τη συγκέντρωση όλων των παραπάνω στοιχείων.
  5. Στον έλεγχο της παραγωγική διάρκειας: μετά τη συγκέντρωση όλων των παραπάνω στοιχείων.

Κάθε ενδιαφερόμενος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με το Συνεταιρισμό.