1. Πρόβατα φυλής Φριζάρτα Αγρινίου

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα.


2. Πρόβατα φυλής Φριζάρτα Αγρινίου “Αρχή Κερδοφορίας”

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα.


3. Πρόβατα φυλής Φριζάρτα Αγρινίου “Αποτελέσματα 2014″

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα.


4. Έλεγχος αποδόσεων και γενετική αξιολόγηση προβάτου φυλής Φριζάρτα

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα.


5. Αποτελέσματα 2010

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα.


6. Ημερολόγιο διαχείρισης εκτροφής

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα.


7. Πρόβατο φυλής Φριζάρτα.pdf

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα.