Πως να επιλέξετε ζώα αναπαραγωγής (εγχώριες φυλές προβάτων με "pedigree")